VANCOUVER, BC, 8 September 2023 /CNW/ – Leviathan Gold Ltd. (“Leviathan“, “Syarikat“) (TSXV: LVX) (Jerman: 0GP) mengumumkan bahawa Lembaga Pengarah Syarikat telah membenarkan pelaksanaan penyatuan saham biasa Syarikat yang dikeluarkan dan yang belum dijelaskan atas asas satu (1) saham biasa selepas penyatuan bagi setiap lima (5) saham biasa pra-penyatuan (”Penyatuan”). Pada masa ini, Syarikat mempunyai 99,783,831 saham biasa yang dikeluarkan dan belum dijelaskan, dan selepas penyatuan, terdapat kira-kira 19,956,766 saham biasa yang dikeluarkan dan belum dijelaskan.

Penyatuan adalah tertakluk kepada kelulusan Bursa Saham Venture TSX. Tarikh kuat kuasa dan butiran lanjut mengenai Penyatuan akan didedahkan dalam siaran akhbar susulan selepas menerima semua kelulusan yang diperlukan.

Bagi pihak Syarikat,

Luke Norman, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah

TSX Venture Exchange mahupun Penyedia Perkhidmatan Peraturan tidak bertanggungjawab atas kecukupan atau ketepatan pelepasan ini. Tiada pihak berkuasa sekuriti peraturan telah meluluskan atau menolak kandungan pelepasan akhbar ini.

Pelepasan berita ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuriti mana-mana di Amerika Syarikat. Sekuriti tidak didaftarkan dan tidak akan didaftarkan di bawah Akta Sekuriti Amerika Syarikat 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti AS“) atau mana-mana undang-undang sekuriti negeri dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat kecuali didaftarkan di bawah Akta Sekuriti AS dan undang-undang sekuriti negeri yang berkenaan atau pengecualian daripada pendaftaran sedemikian adalah tersedia.

Kenyataan Prospektif

Maklumat yang dinyatakan dalam pelepasan berita ini mengandungi kenyataan prospektif yang berdasarkan andaian pada tarikh pelepasan berita ini, termasuk berkenaan prospek geologi projek mineral Leviathan, aktiviti eksplorasi yang dirancang, kejayaan aktiviti eksplorasi, kerelevanan maklumat historik, penerusan mineralisasi, kerelevanan projek setara, masa aktiviti eksplorasi, keadaan perniagaan dan ekonomi am; bahawa kelulusan yang berkenaan diperoleh; bahawa pekerja, pembiayaan, permit, kelulusan, dan peralatan yang layak diperoleh dengan tepat pada masanya; bahawa keadaan pasaran berterusan; bahawa rakan kontrak melaksanakan kewajipan mereka seperti yang dikehendaki; dan bahawa Leviathan dapat mencari pembiayaan yang mencukupi untuk operasi yang berterusan yang menggalakkan. Kenyataan ini mencerminkan anggaran, kepercayaan, niat dan jangkaan pengurusan semasa. Ia bukan jaminan prestasi masa depan. Leviathan memberi amaran bahawa semua kenyataan prospektif secara semula jadi adalah tidak pasti dan prestasi sebenar mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor material, yang kebanyakannya di luar kawalan Leviathan. Faktor-faktor tersebut termasuk, antara lain: risiko dan ketidakpastian berkaitan sama ada aktiviti eksplorasi akan menghasilkan kuantiti bahan bermineral yang secara komersial; kemungkinan perubahan parameter projek apabila rancangan terus diperhalusi; keupayaan untuk melaksanakan program eksplorasi dan penggerudian masa depan yang dirancang; COVID-19; keupayaan untuk mendapatkan pekerja, pembiayaan, permit, kelulusan, dan peralatan yang layak dengan tepat pada masanya atau langsung; perubahan dalam komoditi dan pasaran sekuriti; ketidaklaksanaan oleh rakan kontrak; dan keadaan perniagaan dan ekonomi am. Oleh itu, peristiwa, keadaan dan keputusan masa depan sebenar mungkin berbeza dengan anggaran, kepercayaan, niat dan jangkaan yang dinyatakan atau tersirat dalam maklumat prospektif. Walaupun Leviathan telah cuba mengenal pasti risiko dan faktor penting yang boleh menyebabkan tindakan, peristiwa atau keputusan sebenar berbeza dengan apa yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif, mungkin terdapat faktor dan risiko lain yang menyebabkan tindakan, peristiwa atau keputusan tidak seperti yang dijangkakan, dianggarkan atau dimaksudkan. Oleh itu, tidak boleh bergantung secara tidak wajar kepada kenyataan prospektif tersebut. Di samping itu, semua kenyataan prospektif dalam pelepasan akhbar ini diberikan pada tarikh di sini. Leviathan menafikan sebarang niat atau kewajipan untuk mengemas kini atau mengubah suai sebarang kenyataan prospektif, sama ada akibat maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebaliknya, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang sekuriti yang terpakai.

SUMBER Leviathan Gold Ltd