Pemerolehan tersebut merupakan satu pencapaian penting terhadap komitmen TNB untuk mengurangkan jejak karbon syarikat itu.