Hong Kong, 8 Sept. 2023 – Solowin Holdings (Nasdaq: SWIN), salah satu daripada beberapa syarikat broker saham serba boleh yang berpusat di Hong Kong dan memberi tumpuan kepada pelabur Cina, hari ini mengumumkan penutupan tawaran awam permulaan (the “Offering”) sebanyak 2,000,000 saham biasa pada harga penawaran awam AS$4.00 setiap saham biasa. Saham biasa mula didagangkan di Pasaran Modal Nasdaq pada 7 September 2023 di bawah simbol “SWIN”.

Syarikat menerima jumlah hasil kasar AS$8.0 juta daripada Tawaran ini, sebelum ditolak diskaun penjamin dan perbelanjaan berkaitan lain. Di samping itu, Syarikat memberi penjamin hak selama 45 hari untuk membeli sehingga 300,000 saham biasa tambahan pada harga penawaran awam, ditolak diskaun penjaminan.

EF Hutton, divisyen Benchmark Investments, LLC (“EF Hutton”), bertindak sebagai pengurus buku tunggal untuk Tawaran ini. Bevilacqua PLLC bertindak sebagai peguam kepada Syarikat, dan Winston & Strawn LLP sebagai peguam kepada EF Hutton berhubung dengan Tawaran ini.

Pendaftaran penyata berkaitan Tawaran ini, seperti yang dipinda, telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (the “SEC”) (Nombor Fail: 333-271525) dan telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 6 September 2023. Tawaran ini hanya dibuat melalui prospektus, yang merupakan sebahagian daripada pendaftaran penyata. Salinan prospektus akhir berkaitan Tawaran ini, boleh diperolehi daripada EF Hutton, Untuk Perhatian: Jabatan Sindiket, 590 Madison Avenue, Tingkat 39, New York, NY 10022, atau melalui e-mel di syndicate@efhuttongroup.com atau telefon di (212) 404-7002. Di samping itu, salinan prospektus berkaitan Tawaran ini boleh diperolehi melalui laman web SEC di www.sec.gov.

Kenyataan akhbar ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli mana-mana sekuriti Syarikat, mahupun sekuriti tersebut ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran atau pengecualian pendaftaran yang berkenaan, mahupun terdapat sebarang tawaran, ajakan atau jualan mana-mana sekuriti Syarikat di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau jualan tersebut menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa tersebut.

Mengenai Solowin Holdings

Solowin Holdings adalah salah satu daripada beberapa syarikat broker saham serba boleh yang berpusat di Hong Kong dan memberi tumpuan kepada pelabur Cina, yang menawarkan spektrum produk dan perkhidmatan yang luas melalui platform elektronik satu henti termaju dan selamat. Dilesenkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Futures Hong Kong untuk Jenis 1/4/6/9, Syarikat menawarkan rangkaian perkhidmatan yang komprehensif, termasuk perkhidmatan berkaitan sekuriti, nasihat pelaburan, perundingan korporat, dan pengurusan aset. Platform elektronik satu henti yang selamat Syarikat membolehkan akses pelabur kepada lebih daripada 10,000 sekuriti tersenarai dan produk derivatif mereka di seluruh bursa utama termasuk Bursa Saham Hong Kong (HKSE), Bursa Saham New York (NYSE), Nasdaq, Bursa Saham Shanghai, dan Bursa Saham Shenzhen. Dengan keupayaan kewangan dan teknikal yang kukuh, Syarikat telah menyediakan perkhidmatan broker kepada pelabur Cina global dan pelabur institusi di Hong Kong, dan telah diiktiraf dan dihargai oleh pengguna dan profesional industri. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Syarikat di http://ir.solomonwin.com.hk.

Kenyataan Prospektif

Kenyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah kenyataan prospektif. Kenyataan prospektif ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan adalah berdasarkan jangkaan semasa Syarikat mengenai peristiwa masa depan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangan, keputusan operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangan. Pelabur boleh mengenal pasti kenyataan prospektif ini melalui perkataan atau frasa seperti “mungkin,” “akan,” “jangka,” “anggarkan,” “berhasrat,” “rancangan,” “percaya,” “berkemungkinan,” “terus,” atau ungkapan lain yang serupa. Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemas kini atau menyemak semula sebarang kenyataan prospektif untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh kenyataan ini, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Kenyataan ini tertakluk kepada ketidakpastian dan risiko termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ketidakpastian berkaitan keadaan pasaran dan faktor lain yang dibincangkan dalam bahagian “Faktor Risiko” dalam penyata pendaftaran yang difailkan dengan SEC. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin bahawa jangkaan tersebut akan menjadi kenyataan, dan Syarikat menasihati pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza dengan jangkaan dan menggalakkan pelabur menyemak faktor lain yang mungkin menjejaskan keputusan masa depan Syarikat dalam penyata pendaftaran Syarikat dan penyataan lain dengan SEC. Faktor tambahan dibincangkan dalam penyataan Syarikat dengan SEC, yang boleh disemak di www.sec.gov.

Untuk pertanyaan pelabur dan media sila hubungi:

Solowin Holdings
Jabatan Perhubungan Pelabur
E-mel: ir@solomonwin.com.hk

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Telefon: +1 917-609-0333
E-mel: tina.xiao@ascent-ir.com