Kerajaan Negeri Selangor memperkenalkan Program Digitalisasi Urus Tadbir Tenaga Kerja (PRODUTK).