Dalam satu kenyataan, NCER memaklumkan, pelaburan terkumpul pula dijangka berkembang kepada RM146.5 bilion.