Perbelanjaan itu belum mencapai separuh daripada jumlah yang telah diperuntukkan untuk tahun ini walaupun telah memasuki September.