Kerajaan bertindak pantas dengan memperkenalkan pelbagai inisiatif di bawah PRIHATIN dan PENJANA.