Dengan industri Seni Bina, Kejuruteraan, dan Pembinaan (AEC) menyumbang lebih daripada 37% daripada pelepasan karbon global, laporan baru oleh RIB Software mendedahkan keperluan mendesak untuk bertindak bagi memerangi peningkatan pelepasan gas rumah hijau. Ini bukan sahaja cabaran untuk industri AEC, tetapi kemestian untuk umat manusia.

Dengan industri Seni Bina, Kejuruteraan, dan Pembinaan (AEC) menyumbang lebih daripada 37% daripada pelepasan karbon global, laporan baru oleh RIB Software mendedahkan keperluan mendesak untuk bertindak bagi memerangi peningkatan pelepasan gas rumah hijau. Ini bukan sahaja cabaran untuk industri AEC, tetapi kemestian untuk umat manusia.

Menurut panel pakar iklim dan saintis, pelepasan gas rumah hijau berada pada tahap tertinggi sepanajang masa dan meningkat pada kadar yang belum pernah berlaku sebelum ini (1). Apa yang lebih membimbangkan, kadar dan skala inisiatif tindakan iklim akibat pemanasan global yang disebabkan oleh manusia adalah tidak mencukupi.

Kenyataan membimbangkan ini bermaksud industri perlu meningkatkan usaha mereka untuk mengurangkan kesan alam sekitar pelepasan CO2 dan karbon terkandung, jika mereka bercadang untuk memenuhi sasaran alam sekitar.

Peranan dan kesan industri AEC

“Laporan Kelestarian RIB 2023 melukis gambaran suram industri yang sangat memerlukan perubahan jika ia ingin mengurangkan kerosakan yang disebabkan,” dedah René Wolf, Ketua Pegawai Eksekutif di RIB Software, pemimpin global dalam teknologi digital sesuai tujuan untuk industri kejuruteraan dan pembinaan.

Sebagai penyumbang senyap namun berkesan kepada pelepasan CO2, karbon terkandung adalah salah satu kebimbangan alam sekitar yang paling meluas dalam industri pembinaan. Dengan seperempat daripada semua pelepasan karbon terkandung berkaitan industri yang berasal daripada pengekstrakan, pembuatan, pengangkutan dan pemasangan bahan, usaha industri masih tidak mencukupi untuk aspirasi bersih sifar.

Keperluan kesedaran dan akauntabiliti

Dengan beberapa ratus pelanggan RIB yang menjawab dari seluruh dunia, laporan ini menyerlahkan beberapa trend yang membimbangkan. Terutamanya, 74% responden yang mengejutkan tidak menjejaki pelepasan karbon terkandung dalam projek mereka, dan hanya 58% daripada mereka yang melakukannya, berbuat demikian untuk sejumlah projek yang terhad.

Motivasi untuk menjejaki pelepasan mereka berbeza-beza, dengan 27% melakukannya untuk menyelaraskan dengan matlamat kelestarian syarikat mereka, manakala kurang daripada 25% melakukannya untuk memenuhi objektif pelanggan mereka.

“Responden menyatakan beberapa sebab mengapa mereka tidak menjejaki pelepasan projek mereka. Mengejutkan, 45% mendakwa ia bukan keutamaan bagi pelanggan mereka, manakala 26% menyatakan kekurangan pengetahuan tentang teknik pengukuran yang berkesan. Menangani kebimbangan ini, kami percaya bahawa sangat penting untuk mewujudkan peralihan paradigma dalam amalan industri,” tambah Wolf.

Tinjauan ini menunjukkan tanda-tanda yang jelas tentang jurang persepsi, dengan majoriti responden menganggar rendah kepentingan pelepasan karbon industri. Di sini, hanya separuh percaya bahawa mereka bertanggungjawab memacu perubahan, manakala 25% mengakui bahawa menjejaki karbon terkandung adalah kemestian etika.

Merintis jalan ke arah perubahan

“Walaupun cabaran berterusan, terdapat tanda-tanda kemajuan. Lebih 80% syarikat yang menjejaki pelepasan karbon terkandung mereka telah melakukannya kurang daripada lima tahun, dengan hasil yang menjanjikan. Kira-kira 77% menggunakan pangkalan data Deklarasi Produk Alam Sekitar (EDP), manakala 68% menggunakan alat digital untuk menjejaki dan mengurangkan jejak karbon projek mereka,” katanya.

Walaupun hanya separuh daripada syarikat yang disurvei mempunyai strategi pengurangan karbon dan 45% mempunyai pekerja khusus untuk memacu inisiatif mampan, terdapat sinar harapan di penghujung terowong bersih sifar.

Kerjasama diperlukan untuk memacu perubahan

Sepertiga responden secara rasmi berjanji untuk mengurangkan pelepasan karbon terkandung, didorong oleh beberapa faktor, dengan perundangan (33%), jangkaan pelanggan (28%), dan penjimatan kos/kecekapan (18%) muncul sebagai pemangkin utama.

“Pengurangan karbon dalam industri AEC memerlukan usaha kolaboratif yang melibatkan pelbagai pihak berkepentingan, masing-masing memainkan peranan unik dalam meminimumkan impak alam sekitar projek,” tambah Wolf.

Oleh itu, arkitek, pereka, jurutera, kontraktor, pembekal, pengilang, pelanggan, pemaju, penyelidik, badan kawal selia dan kerajaan perlu bersatu dan menggalakkan kecekapan tenaga, bahan rendah karbon dan amalan mampan pada setiap masa.

Membina legasi mampan

Kerjasama antara pihak berkepentingan ini adalah penting untuk mencapai pengurangan karbon yang bermakna dalam projek pembinaan. Komunikasi yang berkesan, matlamat bersama, dan komitmen terhadap kelestarian pada setiap peringkat kitaran hayat projek pasti akan menyumbang dan menghasilkan persekitaran binaan yang lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar.

“Industri pembinaan berada di persimpangan penting, ditugaskan bukan sahaja mendirikan struktur, tetapi juga membina legasi mampan. Pendedahan ini menekankan keperluan tindakan kolektif untuk menjembatani jurang antara niat dan kesan.

“Sebagai pihak berkepentingan dalam lanskap dinamik ini, tanggungjawab terletak pada kita untuk memacu transformasi, menyokong keputusan yang dimaklumkan, dan merintis strategi dan teknologi inovatif yang membawa kita ke masa depan di mana kecekapan dan kelestarian bukan sekadar matlamat, tetapi cara hidup,” kata Wolf.

Rujukan

1. Pelepasan gas rumah hijau pada “tahap tertinggi sepanjang masa” — dan ia menyebabkan kadar pemanasan global yang belum pernah berlaku sebelum ini, kata saintis [Internet]. ScienceDaily. [cited 2023 Aug 22]. Tersedia dari: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/06/230608121013.htm

Mengenai RIB Software

Didorong oleh teknologi dan tren digital yang transformatif, RIB komited untuk mendorong industri ke hadapan dan menjadikan kejuruteraan dan pembinaan lebih cekap dan mampan.

Sepanjang sejarah 60 tahunnya, perniagaan telah memperluaskan jejak globalnya untuk memasukkan lebih daripada 550,000 pengguna dan 2,300 bakat, dengan visi untuk mengubah operasi menjadi kuasa dunia dan menyediakan penyelesaian perisian inovatif kepada pasaran terasnya – sementara meletakkan orangnya di pusat segala yang dilakukannya.

Menguruskan keseluruhan kitaran hayat projek, dari perancangan dan pembinaan, hingga operasi dan penyelenggaraan, pembangunan portfolio penyelesaian perisian RIB digerakkan oleh kepakaran industri, amalan terbaik dan semangat untuk kekal di barisan hadapan teknologi.

Pada akhirnya, ia bertujuan untuk menghubungkan orang, proses dan data dengan cara inovatif untuk memastikan pelanggannya sentiasa menyiapkan projek dalam belanjawan, tepat pada masanya dan berkualiti tinggi, sambil mengurangkan jejak karbon mereka.

RIB Software adalah syarikat Schneider Electric yang membanggakan.

Kim Immelman

Kim.Immelman@rib-software.com

Lampiran