78 peratus daripada akaun baharu telah dibuka oleh pelabur berusia 45 tahun dan ke bawah.