Daripada jumlah itu sebanyak 200 permohonan melepasi kriteria ditetapkan dan kini dalam peringkat penilaian.