KPPK akan mengemukakan laporan akhir kajian menyeluruh situasi buruh sektor perladangan sawit Malaysia kepada Jabatan Buruh Amerika Syarikat.