Pengasas #saynotoplastic, Tengku Zatashah Sultan Sharafuddin Idris Shah berpendapat inisiatif untuk menjaga kemapanan alam sekitar juga merupakan usaha yang membawakan kebaikan untuk syarikat.