Koop Sahabat hari ini mengumumkan pulangan dividen sebanyak 11 peratus bersamaan RM4.25 juta kepada 222,298 anggotanya.