Bidang keusahawanan bukan sahaja menawarkan penjanaan pendapatan kepada pengusahanya, tetapi sebagai job creator.