Kerajaan komited untuk memastikan keperluan melindungi nyawa dan kehidupan sentiasa diberi penekanan utama demi kepentingan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta ekonomi negara.