Rancangan 4 Tahun untuk pemasangan pengecas EV pintar di Bandar-Bandar Tahap Ketiga dan Keempat China untuk pengecas EV pintar, Memutar Roda Hijau untuk Pemulihan Luar Bandar

HANGZHOU, China, 15 Sept. 2023 – Jiuzi Holdings Inc. (NASDAQ: JZXN; “Syarikat” atau “JZXN”), kumpulan pedagang kenderaan tenaga baharu (NEV) baru muncul yang beroperasi di bawah nama jenama “Jiuzi” di China, hari ini memberikan kemas kini mengenai operasi perniagaannya. Shenzhen Jiuzi XinNeng Holding Group Co., Ltd. (“Jiuzi”) anak syarikat Syarikat memasuki perjanjian perkongsian strategik dengan United Time Technology Co Ltd (“United Time”), entiti dikawal melalui pengaturan kontraktual oleh UTime Ltd. (NASDAQ: WTO) pada 12 September 2023, menurut mana Jiuzi boleh memperoleh sehingga 10,000 pengecas EV pintar dan pihak-pihak akan bekerjasama untuk memasang mereka di bandar-bandar tahap ketiga dan keempat di China menjelang 2027.

Perjanjian perkongsian strategik berfungsi sebagai rangka kerja mengikat menurut mana United Time akan membekalkan dan menyelenggara pengecas EV atas permintaan Jiuzi mengikut terma perjanjian pembelian dan Jiuzi akan mengenal pasti lokasi untuk pengecas EV. Pihak-pihak telah bersetuju untuk bekerjasama dalam promosi dan pemasaran pengecas EV. Pihak-pihak juga telah bersetuju tentang bentuk perjanjian pembelian walaupun harga belian per unit (yang akan merangkumi pemasangan, pembaikan dan perkhidmatan) akan dirunding pada masa pembelian. Pihak-pihak menjangkakan untuk menggunakan stesen di bandar-bandar tahap ketiga dan keempat, menyediakan penyelesaian pengecasan yang mudah, cepat, cekap dan berhemat kos untuk pengguna kenderaan elektrik di rantau-rantau tersebut. Menurut rancangan perniagaan strategik Syarikat, ia merancang untuk memperoleh sehingga 1,000 pengecas EV pintar baharu dari United Time pada 2024. Dengan menganggarkan harga per unit RMB 50,000 (AS$6,850), Jiuzi dijangka melabur sehingga AS$7 Juta (RMB51 Juta) untuk memperoleh dan mengendalikan kesemua 1,000 pengecas EV. Dengan menganggarkan keputusan operasi dalam tempoh tersebut memuaskan dan Syarikat dapat menjamin pembiayaan pada terma yang memuaskan, Syarikat merancang untuk menggunakan tambahan 9,000 pengecas EV pintar di bandar-bandar tahap ketiga dan keempat China melalui suku keempat 2027 dengan anggaran AS$61 Juta (RMB450 Juta) dengan menganggarkan purata harga belian per unit adalah RMB50,000. Menurut unjuran Syarikat, hasil tahunan dianggarkan mencapai kira-kira $10.9Juta (RMB80 Juta) jika kesemua 1,000 pengecas EV pintar dipasang dan beroperasi sepenuhnya.

Syarikat telah mengumpul pengalaman substantif dalam bidang pengecas EV melalui operasinya di francais dan kedai runcit EV milik sendiri di bandar-bandar tahap ketiga dan berada dalam kedudukan yang baik untuk membina rangkaian sedia ada untuk mengenal pasti pasaran serantau baru untuk pengecas EV. Berkat pasukan pengurusan berpengalaman semasa dalam industri NEV, Syarikat menjangkakan untuk menyediakan pengguna akhir dengan pengalaman pengecasan EV yang cepat dan berhemat kos. Syarikat merancang untuk memberi tumpuan kepada perolehan dan penggunaan pengecas EV pintar, memanfaatkan kekuatan dalam pengurusan projek dan penyampaian perkhidmatan untuk memastikan pelaksanaan perniagaan pengecasan EV yang menarik ini berjalan lancar.

Mengenai Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc., beribu pejabat di Hangzhou, China, dan ditubuhkan pada 2017, memberi francais dan mengendalikan kedai runcit di bawah nama jenama “Jiuzi” untuk menjual Kenderaan Tenaga Baharu (“NEV”) di bandar-bandar tahap ketiga dan keempat di China. Syarikat terutamanya menjual kenderaan elektrik bateri dan mendapatkan NEV melalui lebih daripada dua puluh pengeluar NEV. Ia mempunyai 51 kedai francais yang beroperasi dan satu kedai milik syarikat. Untuk maklumat lanjut, layari laman web Syarikat di http://www.zjjzxny.cn.

Kenyataan Prospektif

Semua penyata selain daripada penyata fakta sejarah dalam pengumuman ini adalah kenyataan prospektif. Kenyataan prospektif ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui. Ia berdasarkan jangkaan semasa dan unjuran mengenai peristiwa dan tren kewangan pada masa hadapan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangan, keputusan operasi, strategi perniagaan, dan keperluan kewangannya, termasuk jangkaan bahawa Tawaran akan disempurnakan. Pelabur boleh mengenal pasti kenyataan prospektif ini melalui perkataan atau frasa seperti “mungkin,” “akan,” “jangka,” “anggarkan,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “berpotensi,” “terus,” “kemungkinan besar” atau ungkapan lain yang serupa. Secara khusus, kenyataan prospektif mungkin termasuk pernyataan berkaitan perkara-perkara berikut mengenai Syarikat:

  • Keupayaan untuk melaksanakan rancangan perniagaannya;
  • Perubahan dalam produk Syarikat dan pasaran perkhidmatan; dan
  • Rancangan dan peluang pengembangan.

Kenyataan prospektif ini berdasarkan maklumat yang tersedia pada tarikh siaran akhbar ini dan jangkaan, ramalan dan andaian pengurusan semasa kami, dan melibatkan sejumlah penghakiman, risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan atau prestasi sebenar secara material berbeza daripada yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan prospektif ini. Syarikat tidak mengambil tanggungjawab untuk mengemas kini kenyataan prospektif untuk mencerminkan peristiwa, keadaan, atau perubahan dalam jangkaan selepas tarikh kenyataan prospektif, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin anda bahawa jangkaan tersebut akan terbukti betul. Syarikat menasihati pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur untuk mengkaji bahagian “Faktor Risiko” dalam pendaftaran syarikat dan laporan tahunan terakhir pada borang 20-F dan dalam pengemukaan lain yang dibuat oleh Syarikat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat sejak pengemukaan 20-F tersebut kerana faktor-faktor ini boleh mempengaruhi keputusan masa depan.

Oleh itu, kenyataan prospektif tidak boleh dianggap sebagai mewakili pandangan kami pada bila-bila tarikh selepas ini, dan anda tidak boleh bergantung secara tidak wajar kepada kenyataan prospektif ini dalam memutuskan sama ada untuk melabur dalam sekuriti kami. Kami tidak mengambil apa-apa kewajipan untuk mengemas kini kenyataan prospektif untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh mereka dibuat, sama ada akibat maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebaliknya, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang sekuriti yang berkenaan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Kim He

E-mel: kim@jzxn.com