BANK Islam Malaysia Bhd melancarkan program pembiayaan mikro iTEKAD dengan peruntukan RM5.3 juta bagi kemudahan pembiayaan mikro dan sumbangan zakat.

iTEKAD adalah inisiatif pembiayaan sosial untuk menyokong penjanaan pendapatan mampan dan ketahanan kewangan golongan asnaf serta perusahaan mikro yang dimiliki golongan B40 dalam landskap yang mencabar ketika ini.

Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam, Mohd Muazzam Mohamed berkata, fasa pertama program itu dijangka memberi manfaat kepada 100 penerima pada akhir tahun.

“Program itu menawarkan modal permulaan dengan perancangan pembiayaan mikro berpatutan bagi pemohon yang layak untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka bagi menjana pendapatan yang mampan.

“Selain membiayai modal kerja, iTEKAD akan menggunakan dana zakat bagi membeli peralatan dan kelengkapan yang diperlukan bagi penerima yang layak,” katanya dalam kenyataan, semalam.

Mohd Muazzam berkata, Bank Islam memperuntukkan RM5 juta daripada Dana Kemudahan Perusahaan Mikro Bank Negara Malaysia bagi program pembiayaan mikro ini.

Pemohon yang layak yang memenuhi kriteria asnaf berdasarkan prinsip syariah akan mendapat manfaat daripada peruntukan dana zakat berjumlah RM300,000 daripada Bank Islam.

iTEKAD juga membabitkan kerjasama dengan rakan pelaksana terpilih seperti majlis agama Islam negeri dan pertubuhan bukan kerajaan.

Sebagai institusi kewangan Islam perintis yang menyertainya, Bank Islam akan bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan SME Corporation Malaysia dalam fasa pertama program itu.