Sistem yang dibangunkan INSKEN memberi peluang kepada usahawan mengukur tahap ciri-ciri yang ada pada diri mereka.