Ketua Pakar Ekonomi Juwai IQI, Shan Saeed berkata harga hartanah akan terus meningkat disebabkan harga tanah yang tidak menunjukkan penurunan.