Co-opbank Pertama (CBP) bakal memperkenalkan program ekuiti perumahan atau pinjaman ekuiti bagi membolehkan lebih ramai rakyat negara ini terutama golongan B40 memiliki rumah.