Program sukuk ini membolehkan bank memperoleh pendanaan jangka panjang dengan kadar tetap di samping mempelbagaikan komposisi pendanaan.